Вход в системата

Въведете Вашите данни:

ЦЕНА
склад количество Количка
0
Check Caterpillar Storage Spaces
Open Pdf
Информация за компанията, обработваща Вашите лични данни

Наименование: „Елтрак България“ ЕООД
ЕИК по ДДС: BG040195177
Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Европа 439
Телефон за връзка: 0700 148 48
E
-mail: info@eltrakbulgaria.com
Website: b2b.eltrakbulgaria.com
Информация за компетентния орган, осъществяващ надзор за защита на личните данни:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон за връзка: 02 915 3518
Website: www.cpdp.bg


1.Съхраняване и обработване на Вашите лични данни:
1.1 Администраторите на b2b.eltrakbulgaria.com съхраняват и обработват личните данни на своите клиенти във връзка с използването на онлайн магазина и сключване на договори с компанията на основание чл.6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016//679 (GDPR) и на някое от следните основания:
- Вашето изрично съгласие, дадено като клиент и потребител на онлайн магазина.
- Изпълнение на работните задължения на администраторите, свързани с Ваш договор
- Законовите задължения, касаещи спазването им от администраторите и клиентите
- За легитимните интереси на администраторите или трета страна по договора
1.2 Информационният протокол, които получават администраторите на b2b.eltrakbulgaria.com, при посещение на уеб страницата от потребителите включва IP
-адрес, дата, продължителност на достъпа в страницата, запитвания от потребителя, количество прехвърлени данни, гео локация, информация за операционната система и браузъра, ползвани от потребителя, както и името на уеб страницата, в случаите, в които е препратка към онлайн магазина b2b.eltrakbulgaria.com
2. Срок на съхранение на личните данни
2.1 Администраторите на b2b.eltrakbulgaria.com съхраняват предоставените лични данни във връзка с направени онлайн поръчки на своите клиенти за срок от 5 години. Срокът има за цел да защити правните интереси на онлайн магазина b2b.eltrakbulgaria.com при съдебни или административни спорове с потребителите, а счетоводните документи се съхраняват в законоустановения срок.
2.2 Ако се налага удължаване на срока за съхранение на лични данни на потребител, свързани с легитимните интереси на администраторите или друго, то потребителят ще бъде уведомен.
3. Какви лични данни събираме от потребителите?
3.1 При създаване на нов профил в онлайн магазина, за идентифициране и достъп до него – име, фамилия, e
-mail адрес, парола.
3.2 При поръчка и/или договор за доставка на продукти от онлайн магазина – име, фамилия,e
-mail адрес, телефон за връзка, държава, град, адрес за доставка, пощенски код.
3.3 При издаването на фактура – имена, адрес за фактура, адрес за доставка, e
-mail адрес, използвано платежно средство, сума, продукт/и, дата. Съгласно нормативната уредба е възможно изискването и на лични данни, кoгато това е необходимо.
3.4 При плащане с карта – картови данни и автентикационни данни. Елтрак България ЕООД в качеството си на търговец няма достъп до тези данни. Картовите данни се получават само от обслужващата банка на клиента с цел извършване на покупката, а автентикационните само от банката Издател на картата. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най
-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
- Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
- Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
- В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации
- Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
4. Разкриване на лични данни
- В конкретни случаи, само когато е необходимо, b2b.eltrakbulgaria.com може да разкрива определена лична информация на потребителите пред свои партньори, които са пряко свързани с предлаганите от онлайн магазина продукти. В този случай, b2b.eltrakbulgaria.com гарантира защитата на личните данни на своите клиенти от своите стратегически партньори.
- В случай, когато има установено нарушение на закон, при съдебен процес или възникнал спор, по заявка от обществени или правителствени органи в Република България или извън нея, b2b.eltrakbulgaria.com може да разкрие лична информация на потребителите. Ако личните данни са необходими за целите на националната сигурност, правоприлагането и при други проблеми от обществена значимост, то тогава те ще бъдат разкрити.
- При сливане на компанията, при нейната продажба или реорганизация е възможно прехвърлянето на лична информация на трета страна. Освен това е възможно и разкриване на лични данни с цел защита на своите дейности или потребители, когато са нарушени правилата и общите условия на онлайн магазина.
- b2b.eltrakbulgaria.com не прехвърля данни в трети страни, извън ЕС като правило
5. Защита на лични данни
- Всички служители на b2b.eltrakbulgaria.com са задължени да опазват личните данни на своите клиенти, както и тяхната поверителност. Всички организационни и технически мерки за защитата на личните данни са в сила, а достъпът на служителите на онлайн магазина е ограничен до степен, която позволява извършване на техните работни задължения.
- Онлайн магазинът b2b.eltrakbulgaria.com взима всички законни предпазни мерки, за да защити личната информация на своите потребители от кражба, загуба, злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, промяна или унищожаване.
6. Права на потребителите, свързани с личните им данни
6.1 Ако потребителите са предоставили лични данни на b2b.eltrakbulgaria.com, могат по всяко време да:
- проверяват актуалността и пълнотата на своята лична информация за контакт, когато влезнат в своя профил в онлайн магазина
- изискат какви лични данни се обработват от b2b.eltrakbulgaria.com
- изискат подходящо коригиране, блокиране или заличаване на лична информация
- изискат преносимост на данните в структуриран и пригоден за машинно четене формат
- откажат обработването на лични данни, свързани с електронен бюлетин или други маркетингови комуникации
- възразят срещу обработването на личните данни, само когато има законови основания за това
- упражнят правото си „да бъдат забравени“, като за това е необходимо да се свържат от своя личен профил с онлайн магазина или чрез изпращане на мейл до администраторите на онлайн магазина
- подадат жалба в Комисия за защита на личните данни, ако считат, че техните права за защита на данните са нарушени
6.2 В случай, че потребителят упражни правото си „да бъде забравен“, компанията ще изтрие всички Ваши данни с изключение на:
- E-Mail, IP адрес (за удостоверяване на правото „да бъде забравен“ потребител)
- техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която няма да бъде свързана с личността на потребителя